Rydułtowski Budżet Obywatelski

Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego w 2020 roku

W budżecie Gminy Miasto Rydułtowy na 2020 rok część pieniędzy została zarezerwowana na potrzeby realizacji Budżetu obywatelskiego. Zabezpieczona kwota to 25 000,00 zł.

Do realizacji w 2020 roku przyjęto zadanie:

„Drugie życie – Modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta”.

Głównym założeniem projektu była modernizacja placu zabaw przy ul. Romualda Traugutta wraz z wkomponowaniem nowych urządzeń zabawowych w istniejące zagospodarowanie terenu.

W celu zabudowy nowych urządzeń konieczne było opracowanie projektu budowlanego i dokonanie Zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

W ramach zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej, najkorzystniejsza ofertę złożył Pan Waldemar Bober prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO ARCHITEKTURY BOBER Waldemar Bober, z siedzibą przy ul. Rymera 51d, 44-310 Radlin za kwotę 6 396,00 zł z terminem realizacji do 6 lipca 2020 r.

Po pozytywnym zgłoszeniu robót budowlanych ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia polegającego na przebudowie elementów małej architektury tj. dostawie i montażu urządzeń zabawowych. W dniu7.08.2020 r. wpłynęła jedna oferta cenowa na wykonanie przedmiotu zamówienia o wartości 18 500,00 zł, złożona przez pana Macieja Mync prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BHPlay Maciej Mync, z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 27 m.2, 44-102 Gliwice. Dnia 30 listopada nastąpił odbiór końcowy nowych urządzeń placu zabaw.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 24 834,50 zł

Prace projektowe 6 396,00 zł

Roboty budowlane 18 438,50 zł


Urząd Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon: 32 4537411 / Faks: 32 4537410 / Adres e-mail: um@rydultowy.pl

NIP Miasta Rydułtowy: 647-10-17-693
NIP Urzędu Miasta Rydułtowy: 647-25-60-809
Identyfikator gminy: 2415031

Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30,
czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.

Od 1 czerwca Urząd będzie czynny dla klientów:
w poniedziałek, wtorek i środę od 8.00 do 15.00,
w czwartek od 8.00 do 16.30,
w piątek od 8.00 do 13.30.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie.

Zasady ich używania zostały opisane w Polityce Prywatności wprowadzonej Polityce Prywatności