Rydułtowski Budżet Obywatelski

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2019

Podczas głosowania rydułtowianie zdecydowali, że w 2020 roku zrealizowany zostanie 1 projekt. Zgodnie z Uchwałą nr 10.110.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zrealizowane mogą być projekty, które otrzymają co najmniej 100 głosów.

111 głosów oddano na projekt: ,,Drugie życie - Modernizacja placu zabaw przy ul. R. Traugutta". Przewidywany koszt realizacji tego zadania to 25.000 zł. Pozostałe projekty nie uzyskały wymaganego minimum głosów.

W tegorocznym głosowaniu mieszkańcy oddali 450 ważnych głosów. W formie papierowej 92 głosy, w formie elektronicznej 358 głosów.

Szanowni mieszkańcy Miasta Rydułtowy

Proponowana przez nas forma tak zwanych konsultacji z mieszkańcami nosi nazwę „Rydułtowski Budżet Obywatelski 2020”.

Rada Miasta Rydułtowy w dniu 29 sierpnia 2019 r. podjęła Uchwałę NR 10.110.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Tym samym możemy rozpocząć działania, które zakończą się realizacją zaproponowanych przez mieszkańców zadań.

Już po raz drugi zapraszamy Was do wzięcia udziału w nowej formie włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzięciach Miasta Rydułtowy. Celem naszym jest włączenie mieszkańców w projektowanie wydatków na zadania realizowane w ich obszarach zamieszkania.

Budżet

Na czym polega Rydułtowski Budżet Obywatelski 2020 ?

Z przyszłorocznego budżetu Miasta Rydułtowy wydzielona została kwota 100 tys. zł. Okazuje się, że to całkiem sporo pieniędzy na realizację Waszych pomysłów.

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba minimum 20 podpisów (wzór listy poparcia) innych mieszkańców popierających ten projekt. Projekty zgłaszać można od 16 września do 6 października 2019 r.

Projekt można składać za pomocą formularza w następujący sposób:

  1. wypełniony bezpośrednio na stronie Zgłoś projekt,
  2. pobrany ze strony, wydrukowany, wypełniony i odesłany pocztą na adres Urzędu lub dostarczony do siedziby Urzędu,
  3. pobrany w formie papierowej w wyznaczonym punkcie głosowania, wypełniony i odesłany pocztą na adres Urzędu lub dostarczony do siedziby Urzędu.

Jest jeszcze wprawdzie trochę czasu, ale przecież trzeba projekt wymyślić, przemyśleć, opisać. Trzeba też znaleźć dla niego sojuszników. Warto więc już teraz zacząć pracę.Jakie projekty mogą być zgłaszane ?

Zasadniczo wszystkie, z których korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy. Są jednak pewne ograniczenia, z którymi koniecznie należy się zapoznać (aby uniknąć późniejszego rozczarowania)Jaki charakter mają (mogą) mieć projekty ?

Nie ma tu ograniczenia. Mogą to być projekty o charakterze inwestycyjnym, drobne zagospodarowanie przestrzeni, imprezy o charakterze integracyjnym, inne zależne od pomysłowości wnioskodawcy. Projekty dotyczyć mogą całego miasta, jak i jego części. Mogą dotyczyć np. najbliższej okolicy autora projektu.

Zasadniczym warunkiem dla projektów jest koszt ich realizacji – nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Projekty nie mogą też generować w następnych latach kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości projektu. Dodatkowe wymogi dla projektów określone zostały w uchwale.Co będzie się działo ze zgłoszonymi projektami ?

Zgodnie z regułami demokracji, projekty, które przejdą fazę oceny formalnej, zostaną oddane pod ocenę mieszkańców. W dniach od 21 października do 10 listopada 2019 roku mieszkańcy będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można przez stronę internetową, bądź papierowo we wskazanych lokalizacjach (papierowo w dniach od 21 października do 8 listopada).Które projekty będą realizowane ?

Zrealizowane w 2020 roku będą te projekty, które otrzymają co najmniej 100 głosów oraz uzyskają największą ilość głosów – do wyczerpania puli 100 tys. zł (minimum 4 projekty).Co jest jeszcze ważne ?

Ważne jest to, że realizacją projektów zajmie się w 2020 roku Urząd Miasta. Jednak nie zwalnia to autorów projektu od dokładnego określenia miejsca i sposobu realizacji projektu.


Urząd Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon: 32 4537411 / Faks: 32 4537410 / Adres e-mail: um@rydultowy.pl

NIP Miasta Rydułtowy: 647-10-17-693
NIP Urzędu Miasta Rydułtowy: 647-25-60-809
Identyfikator gminy: 2415031

Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30,
czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie.

Zasady ich używania zostały opisane w Polityce Prywatności wprowadzonej Polityce Prywatności